درباره ما

موسسه مادران گیتامهر در جهت آموزش زنان سرپرست خانوار ، کمک به توانمند سازی زنان سرپرست خانوار ، آموزش مشاغل خانگی به زنان سرپرست خانوار در سال 1383 آغاز به کار نموده است .
از جمله فعالیت ها ، تشکیل کلاس های آموزشی ( سواد آموزی ، حرفه آموزی و بهداشت ) برگزاری نشست ها و کارگاه های آموزشی ، تهیه کتاب های آموزشی ، استفاده از ظرفیت خیرین در حمایت از زنان سرپرست خانوار میباشد .
این موسسه بر آن نیست به جای این زنان کاری انجام دهد ، بلکه میخواهد در کوشش آنان برای یک زیست شرافتمندانه و توام با موفقیت و حفظ کرامت انسانی آنان در کنارشان باشد .